De Waanzin van de Speekseltest Deel 4 | Roadside Drug Testing Pt. 4 | The Human Toll

De Waanzin van de Speekseltest Deel 4 | Roadside Drug Testing Pt. 4 | The Human Toll

(English subtitles coming soon.)

Bijna 43 jaar na de invoering van de alcoholtest in het verkeer is hij er dan nu echt: de drugstest. Per 1 juli 2017 kan de Nederlandse politie speeksel van automobilisten testen, om autorijden onder invloed van drugs aan te tonen.

In deel 4 van onze serie over de speekseltest kijken we met een kritisch blik naar de rechtszaak van Shiva, wiens rijbewijs is ingevorderd voor drugsmisbruik. Een schrijnend verhaal over een werkende moeder van 4 die al 10 jaar, jaarlijks ruim 30.000 kilometer aflegt. Sinds 2017 heeft ze ook een medicinale verklaring, maar dat mocht niet baten voor het CBR.

Hoewel aanvankelijk ook de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid meedachten over de drugstest, heeft uiteindelijk het ministerie van Justitie de tekst van de wet vastgesteld. Zonder rekening te houden met meer dan een miljoen patiënten die medicatie NODIG hebben en van wie VAST staat dat ze KUNNEN rijden. Die weten nu niet waar ze aan toe zijn.

Volgens verschillende deskundigen, advocaten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen heeft de speekseltest niets met verkeersveiligheid te maken. Miljoenen mensen over de hele wereld worden met deze test onterecht gecriminaliseerd.
Cannabis News Network brengt een exclusieve meerdelige serie over de waanzin van de speekseltest in het Nederlands.


Almost 43 years after the introduction of the alcohol test in traffic, it is now really there: the drugs test. As of 1 July 2017, the Dutch police can test saliva of motorists to demonstrate driving under the influence of drugs.

Although the Ministries of Infrastructure and Public Health initially also participated in the drugs test, the Ministry of Justice eventually adopted the text of the law. Without taking into account more than a million patients who NEED medication and who are SOLID that they CAN drive. They do not know where they stand now.

According to various experts, lawyers, scientists and experience experts, the saliva test has nothing to do with road safety. Millions of people around the world are unjustly criminalized with this test.

You might be interested in