Medicinale Cannabis: De Stand van Zaken | Cannabis University 2018

Medicinale Cannabis: De Stand van Zaken | Cannabis University 2018

Een discussie over de rol van Social Clubs en eigen kweek in verhouding tot de grote bedrijven m.b.t. medicinale cannabis in Nederland. Opgenomen tijdens Cannabis Bevrijdingsdag 2018, met:

Rinus Beintema (Suver Nuver)

EN: With the opening of the first Suver Nuver Medical Social Club in Leeuwarden in October 2015, Rinus Beintema started a movement that literally spread like an oil slick across our country. Suver Nuver, Frisian for ‘very peculiar’, now has nine branches, where on fixed days information is provided about medicinal cannabis and people can become members. More than 9,000 members receive cannabis oil from Suver Nuver by mail and their number grows by the day. Now, the Public Prosecution Department has announced by letter they are going to prosecute the club.

NL: Met de opening van de eerste Suver Nuver Medical Social Club in Leeuwarden in oktober 2015 startte Rinus Beintema een beweging die zich letterlijk als een olievlek over ons land heeft verspreid. Suver Nuver, Fries voor ‘zeer eigenaardig’, heeft inmiddels negen vestigingen, waar op vaste dagen informatie wordt verstrekt over medicinale cannabis en mensen lid kunnen worden. Meer dan 8.000 leden ontvangen per post wietolie van Suver Nuver en hun aantal groeit met de dag. De confrontatie die Rinus wilt lijkt te gaan plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie heeft zich gemeld per brief dat Rinus illegaal bezig is en moet stoppen. We zullen zien.

Hidde Siers (Plantarium)

EN: Hidde has been working at Growshop Plantarium in Nijmegen since 2009. When he discovered how much demand there was for scientific information about the medicinal effects of cannabis, he went deeper and deeper into this and grew from enthusiast to expert. Since April, Hidde has been touring the Netherlands with his lecture ‘Medical cannabis, from science to practice’.

NL: Hidde werkt sinds 2009 bij growshop Plantarium in Nijmegen. Toen hij ontdekte hoeveel vraag er was naar wetenschappelijke informatie over de medicinale werking van cannabis, verdiepte hij zich daar steeds verder in en groeide uit van liefhebber tot expert. Sinds april toert Hidde met zijn lezing ‘Medicinale cannabis, van wetenschap naar de praktijk’ door Nederland.

Els Vermeersch (Trekt Uw Plant)

EN: Els was the right hand of Joep Oomen (1961-2016) at Trekt Uw Plant, the first Cannabis Social Club of Belgium, in Antwerp. She was arrested in May 2017 with two other TUP board members and was behind bars for three weeks. She still plays a central role at TUP.

NL: Els was de rechterhand van Joep Oomen (1961-2016) bij Trekt Uw Plant, de eerste Cannabis Social Club van België, in Antwerpen. Met twee andere TUP bestuursleden werd ze in mei 2017 gearresteerd en zat drie weken achter de tralies. Ze speelt nog steeds een centrale rol bij TUP.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

You might be interested in